Vacatures

De Jongerenmilieuraad zoekt een jongerenvertegenwoordiger voor de
Maatschappelijke Raad Schiphol
Wil jij je graag inzetten voor het milieu en de leefomgeving rondom Schiphol? Wil jij een
stem geven aan de belangen van lokale jongeren op het gebied van luchtvaart, milieu en
duurzaamheid? Dan zijn wij op zoek naar jou!
De Jongerenmilieuraad (JMR) is gevraagd om het belang van de lokale jongeren te
vertegenwoordigen in de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS). Hiervoor zoeken wij een
jongerenvertegenwoordiger! Ben jij degene die wij zoeken?
Wat is de Maatschappelijke Raad Schiphol?
Met ingang van 1 juli 2023 zal de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) worden opgericht.
De Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) gaat in gesprek met het Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat en met Schiphol over belangen van mensen uit de omgeving.
Deze Raad biedt omwonenden en maatschappelijke organisaties de kans om betrokken te
zijn bij de ontwikkeling van het beleid van de luchthaven Schiphol en de effecten van het
vliegverkeer op de leefomgeving. De MRS neemt de taken over van de huidige
Omgevingsraad Schiphol (ORS). De Raad zal gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen
aan het kabinet en aan de luchtvaartsector over het verbeteren van de
leefomgevingskwaliteit. Er zijn vijf plaatsen voor belangenorganisaties waarvan de JMR er
één zal invullen. De rol van de belangenorganisaties is om de algemene belangen (zoals
bijvoorbeeld milieu of mobiliteit) in te brengen in de adviezen die de MRS uitbrengt. Zie voor
meer informatie: MRS – Maatschappelijke Raad Schiphol
Wat ga je doen?
– Je maakt deel uit van de MRS en samen met de andere leden adviseer je gevraagd
en ongevraagd de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en Schiphol;
– Om dit te kunnen doen woon je in ieder geval minstens 4 keer per jaar een breed
MRS-overleg bij. Hieraan nemen naast de JMR ook bewoners, natuur- en
milieuorganisaties en werkgevers deel. Je wordt hierin ondersteund door experts op
het gebied van bijvoorbeeld geluid en gezondheid;
– Van jou wordt verwacht dat je het perspectief en geluid van de jongeren in de dialoog
en de advisering naar voren brengt en de partners hierop kritisch benadert.
– Je speelt een belangrijke rol in het betrekken van de achterban van de JMR bij de
MRS en het verbinden van jongeren in de omgeving Schiphol. Je bent de schakel
tussen de MRS en de jongeren, en zal hen op de hoogte houden van belangrijke
ontwikkelingen.
– Daarnaast zullen diverse onderwerpen worden besproken in werkgroepen. Hierin
word je indien nodig ondersteund door de JMR en het bureau van de MRS.
Voorbeelden van onderwerpen zijn geluidsoverlast, luchtvervuiling en maatregelen
om hinder te beperken. Deze werkgroepen zullen door de MRS zelf worden
opgericht: hier heb je dus ook invloed op. Er is ook ruimte om zelf te bepalen op
welke thema’s je actief deel wilt nemen.

Herken jij jezelf in dit profiel?
– Je gaat graag in gesprek met jongeren, het ministerie en andere belanghebbende
organisaties;
– Je hebt een kritische blik;
– Je staat open voor de perspectieven van anderen;
– Je bent communicatief ijzersterk;
– Je bent een jongere in de leeftijd van 16 t/m 29 jaar;
– Je komt bij voorkeur uit de omgeving van Schiphol;
– Je bent voor minimaal twee jaar beschikbaar;
– Bestuurservaring is een pré.
Wat krijg je ervoor terug?
– Je krijgt de kans om deel te nemen aan de MRS: het dialoogplatform over Schiphol.
En je kan deze raad mede vormgeven;
– Je leert in detail over onderwerpen die spelen in de omgeving van Schiphol;
– Je doet ervaring op in je rol als vertegenwoordiger;
– Je bouwt een relevant en sterk netwerk op.

Bijzondere kans! De Jongerenmilieuraad zoekt een jongerenvertegenwoordiger voor de Maatschappelijke Raad Schiphol
Kieke Nijdam

De JMR is op zoek naar nieuwe bestuursleden!

Omdat het ook onze toekomst is!

In samenwerking met het Team Nationaal Milieuprogramma van de overheid biedt de Jongerenmilieuraad (JMR) iedereen onder de 30 jaar een unieke kans: meeschrijven aan het Nederlands milieubeleid! Door goede samenwerking met het ministerie Infrastructuur en Waterstaat opent de JMR de weg voor jongeren om hun zorgen, ideeën en meningen uit te spreken in de vorm van een beleidsadvies.

Ben jij tussen de 18 en 27, heb je tijd om je gemiddeld 12 uur per week voor de JMR in te zetten, en voel jij je geroepen om jongeren een stem te geven in het milieubeleid van de toekomst? Ben je goed in organiseren en mensen aansturen, en ben je een echte teamplayer? Word dan de verbinding tussen beleidsmakers en Nederlandse jongeren, en meld je aan voor ons nieuwe bestuur!

We zijn op zoek naar een zo divers mogelijk bestuur van 6 personen die als doel heeft om alle jongeren in Nederland te vertegenwoordigen binnen het milieubeleid.

 • Je vindt milieubeleid een belangrijk thema en bent enthousiast om hiermee aan de slag te gaan; 
 • Je gelooft in de kracht van jongeren en vindt het belangrijk dat de stem van álle jongeren gehoord wordt; 
 • Je kunt je ideeën goed overbrengen en beschikt over sterke communicatieve vaardigheden (schrijven, praten of vormgeving); 
 • Je voelt je verantwoordelijk voor je taken en bent niet bang voor een moeilijk gesprek; 
 • Je respecteert en waardeert verschillende meningen en werkt goed samen in een groep; 
 • Je bent gemiddeld 12 uur per week beschikbaar; 
 • Je hebt zin om met dit gemotiveerde bestuur samen te werken om een grotere groep enthousiaste jongeren aan te sturen!

Interesse? Maak duidelijk waarom jij degene bent die we zoeken in een motivatiebrief/filmpje/poster/kunstwerk/iets anders uiterlijk 15 juni 2023 naar bestuur@jongerenmilieuraad.nl 

Vragen en/of opmerkingen mogen naar ditzelfde e-mail adres gestuurd worden.

De Voorzitter leidt de Jongerenmilieuraad en zorgt ervoor dat de organisatie gezond is en blijft. Daarnaast onderhoudt de voorzitter een netwerk met andere (jongeren)organisaties.

Binnen deze rol valt een aantal hoofdtaken:

 • Het behouden van de lange-termijn visie van de organisatie
 • Het behouden van een goed functionerend bestuur en het welzijn van de leden
 • Het beschermen van de integriteit en belangen van de Vereniging o.a. door toepassing van de Statuten en het Reglement
 • Het vertegenwoordigen van de Vereniging tegenover externen
 • Eindverantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de organisatie
 • Het deelnemen aan evenementen van andere organisaties. Dit zorgt ervoor dat de JMR op meer plekken de stem van jongeren kan laten horen en dat de JMR meer op de kaart komt te staan. 

Het grootste verschil tussen de voorzitter en de andere bestuursfuncties is dat de voorzitter zelf weinig concrete vaste activiteiten heeft, en daarmee een redelijk vrije rol in het bestuur vervult. 

Tijdsindicatie: 10-20 uur per week. Dit is vooral afhankelijk van het aantal evenementen dat je wil bezoeken. 

Het bestuurslid Vice-voorzitter & Beleid is de schakel tussen de jongeren en de overheid (en andere uitvoeringsorganisaties) en ondersteunt de voorzitter met inhoudelijke beleidskennis.

Het bestuurslid Vice-voorzitter & Beleid is er om de werkgroep Beleid te faciliteren en om het bestuur te helpen met inhoudelijke beleidskennis. 

De belangrijkste taken van de werkgroepen Beleid zijn als volgt:

 • De mening van jongeren die opgehaald zijn door Participatie of door Beleid vertalen naar een medium dat behapbaar is voor beleidsmedewerkers. 
 • Samen met beleidsmedewerkers optrekken om in gesprek te kunnen gaan over het toekomstbeeld van jongeren. 
 • Het ontwikkelen van de Generatietoets. De generatietoets moet ervoor zorgen dat huidig en toekomstig beleid niet zorgt voor een oneerlijke afwenteling op jongere generaties. Het zal hier dan vooral gaan om de generaties die nu geen stem hebben, zoals de huidige kinderen en scholieren en de generaties die nog niet geboren zijn. 

 

Het bestuurslid Vice-voorzitter & Beleid heeft een uitgebreid takenpakket om het werk van de werkgroepen te faciliteren en ziet eruit als volgt:

 • Het ondersteunen en leiden van de werkgroep
 • Betrokkenheid van leden stimuleren
 • Samen met de werkgroep en de overheid reflecteren en evalueren over jongerenparticipatie in beleid. Het betrekken van jongeren in beleid blijft een lastig onderwerp en er zal nooit 1 perfecte manier zijn om jongereninspraak te implementeren. 
 • Als Vice-voorzitter samen met de voorzitter de lange termijn strategie van de JMR bespreken en vormen. 
 • Het deelnemen aan evenementen van andere organisaties. Dit zorgt ervoor dat de JMR op meer plekken de stem van jongeren kan laten horen en dat de JMR meer op de kaart komt te staan. 
 • Actief mee discussiëren in het bestuur

 

Tijdsindicatie: 10-20 uur per week. Dit is vooral afhankelijk van het aantal evenementen dat je wil bezoeken. 

Als HR-Manager & Secretaris zorg jij ervoor dat de Jongerenmilieuraad een goed lopende organisatie is, zowel door algemene administratieve taken bij te houden als ervoor zorgen dat ieder JMR-lid goed hun taken uit kan voeren door jouw ondersteunende HR-functie.

Als bestuurslid Secretaris & HR zijn dit je belangrijkste taken:Algemene administratieve taken (beheerder Drive, ledenadministratie, etc.)

 • Houd de vereniging op de hoogte van alle evenementen door middel van de maandelijkse nieuwsbrief
 • Je bent het vertrouwenspersoon van de vereniging
 • Bezig houden met inclusie en diversiteit binnen de JMR
 • Bedenken van strategieën voor de werving van nieuwe leden en sollicitatie gesprekken leiden
 • Organiseren van interne evenementen  (i.e. socials) 
 • Ondersteuning bieden bij de organisatie van evenementen en activiteiten van andere werkgroepen
 • Samenwerken met bestuurslid communicatie en participatie over promotie van vacatures en diversiteit en inclusie voor externe evenementen

 

Tijdsindicatie: 7-15 uur per week. Het hangt erg van de week af hoeveel tijd je eraan kwijt bent. In weken waarin socials worden georganiseerd is het vaak iets drukker.

Als penningmeester ben je financieel verantwoordelijk voor de organisatie. Jouw doel is ervoor zorgen dat de JMR een gezonde financiële organisatie is en blijft. 

Gedurende de looptijd van het bestuur valt dit samen te vatten in een aantal taken:

 • Het budget bepalen en voorstellen aan de ALV voor de komende bestuursperiode 
 • Het voldoen van declaraties wanneer deze worden ingediend
 • De financiële administratie van de organisatie bijhouden 
 • Het zoeken naar kansen voor eventuele extra fondsen voor de JMR
 • Het opstellen en ondertekenen van samenwerkingsverbanden en contracten

 

Als penningmeester heb je geen werkgroep onder je. Je bepaalt dus grotendeels zelf wanneer jij jouw taken uitvoert, waardoor het een flexibele taak is. Omdat je als penningmeester jezelf bezig houdt met een relatief kleine, specifieke taak, probeer je waar nodig de andere bestuursleden te helpen.

 

Tijdsindicatie: 5-10 uur per week

Het bestuurslid Participatie is de schakel tussen de jongeren en de vereniging. 

Je bent de voorzitter van de werkgroep Participatie die (online) meningen ophaalt, maar ook direct contact legt met jongeren. De meningen worden uiteindelijk op een behapbare manier doorgespeeld naar de werkgroep beleid. 

Concrete taken van de werkgroep Participatie zijn als volgt:

 • Het ondersteunen en leiden van de werkgroep Participatie 
 • Jongeren betrekken bij milieuonderwerpen en bedenken hoe dit het beste kan door het ontwikkelen van een participatiestrategie.
 • De participatietool verder ontwikkelen.
 • Naar scholen en andere plekken gaan om de mening van jongeren op te halen
 • Samen met de werkgroep en jongeren reflecteren en evalueren over jongerenparticipatie in beleid.

Het bestuurslid Communicatie brengt de boodschap van de JMR naar het grote publiek en vergroot het bereik van de vereniging.

Als bestuurslid communicatie ben je verantwoordelijk voor het beeld van de JMR dat naar buiten geschetst wordt. Dit loopt via onze sociale media kanalen en de website. Daarnaast sta je aan de frontlinie van Nederlandse jongerenparticipatie door contact te onderhouden met andere jongeren organisaties. Je bent actief bezig met de creatieve kant van de JMR waar het volop draait om content creatie.

In het kort bevat de functie de volgende hoofdtaken:

 • Het actief onderhouden van de sociale media accounts en de website.
 • Het onderhouden van de onze relaties met andere jongeren organisaties.
 • Participeren in de wekelijkse bestuursvergaderingen.
 • Het onderhouden van de huisstijl;
 • het onderhouden van het communicatie- en marketingplan,
 • en tot slot; het onderhouden van het sociale mediaplan.

Geen zorgen, de benodigde basis is er al. Het is nu aan jou om het naar het volgende niveau te brengen!

Tijdsindicatie: 5-10 uur per week

Wil jij dat een zo divers mogelijke groep jongeren een stem krijgt bij het vormgeven van het nationaal milieubeleid? En wil jij meer jongeren betrekken in onderwerpen rondom milieu? Dan is de werkgroep Participatie iets voor jou!

Bij de werkgroep Participatie ga jij aan de slag om de mening van zoveel mogelijk jongeren te verzamelen zodat hun stem aan de beleidstafel meegenomen kan worden. Je gaat aan de slag met activiteiten bedenken om jongeren te bereiken, organiseren van leuke evenementen en vooral met heel veel jongeren praten. Zo weet jij precies wat jongeren denken en weet je hun stem over te brengen, daar waar het ertoe doet. 

Wat ga je doen als lid van de werkgroep participatie?

Binnen de werkgroep Participatie focus je je op het inclusief bereiken van een zo divers mogelijke groep jongeren en houd je je bezig met het organiseren van activiteiten en projecten, bijvoorbeeld op scholen. Samen met een team van enthousiaste en gemotiveerde leeftijdsgenoten geef je een praktische invulling aan deze ambitie. Hierin zal er veel vrijheid zijn voor eigen ideeën en creativiteit en is er genoeg budget beschikbaar om jullie plannen te realiseren.

Hier herken jij jezelf in:

 • Je hebt zin om in een klein en hecht team samen te werken!
 • Hart voor jongerenvertegenwoordiging en/of milieu
 • Je wil graag complexe milieu dilemma’s begrijpelijk maken voor jongeren 
 • Je hebt 4-6 uur per week de tijd
 • Je krijgt energie van het in gesprek te gaan met jongeren

Wat biedt de Jongerenmilieuraad:

 • Samenwerking met andere gemotiveerde jongeren die ook willen bouwen aan een eerlijker en mooier Nederland
 • Gezellige en interessante activiteiten en bijeenkomsten met andere JMR-leden 
 • De mogelijkheid om impact te maken op het milieubeleid van de komende 30 jaar
 • Mogelijkheid om je netwerk te ontwikkelen

Ben jij enthousiast geworden en wil jij op deze manier bijdragen aan het helpen om jongeren te vertegenwoordigen bij het schrijven van nationaal milieubeleid? Schrijf je motivatie dan snel op en stuur deze, samen met je telefoonnummer, naar solliciteren@jongerenmilieuraad.nlBen je liever creatief, dan mag je ook een video of een moodboard sturen! Je hoort zo snel mogelijk iets van ons terug!

Vragen? solliciteren@jongerenmilieuraad.nl of k.nijdam@jongerenmilieuraad.nl 

Heb jij een passie voor communicatie, marketing, social media en/of grafisch design? En wil je graag aan de slag binnen een groeiende en jonge milieuorganisatie? Kijk dan niet verder dan de Werkgroep Online Content!

Als lid van de werkgroep Online Content ga je aan de slag met een klein team om de online kanalen van de Jongerenmilieuraad te beheren door je bezig te houden met het bedenken en creëren van leuke, creatieve en inspirerende content. Samen zorgen jullie ervoor dat de naamsbekendheid van de Jongerenmilieuraad vergroot wordt en breng je milieu(beleid) op de kaart bij zoveel mogelijk jongeren.

Wat Doe Je Als Lid Van De Werkgroep Online Content Bij De Jongerenmilieuraad?

Bij de werkgroep Online Content zal jij samenwerken met jouw team om leuke en inspirerende content te creëren voor onze socials. Je helpt om onze organisatie, activiteiten en evenementen op een aantrekkelijke wijze op de kaart te zetten. Hiermee kan je aandacht creëren over milieu(beleid) onder zoveel mogelijk Nederlandse jongeren! Je bent hierin vrij om met jouw team invulling te geven aan de online strategie van onze organisatie om ons zo naar een hoger niveau te tillen. 

De focus ligt op het creëren van prikkelende content op onze Instagram, LinkedIn en website om te zorgen dat de boodschap van de Jongerenmilieuraad bij zoveel mogelijk mensen terechtkomt. Hoe de werkgroep Online Content dit zal doen ligt nog vrij open, dus je bent vrij om al je creativiteit erop los te laten! Zo kan je bijvoorbeeld denken aan het schrijven van inspirerende blogposts op onze website, het creëren van prikkelende content voor op onze Instagram, of het ontwikkelen van een social media campagne.

Hier Herken Jij Jezelf In:

 • Je hebt zin om samen te werken in een klein en hecht team
 • Hart voor jongerenvertegenwoordiging en/of milieu
 • Je vindt het leuk om creatieve (online) content te creëren voor op onze social media kanalen
 • Je vindt het leuk om mee te denken aan de online strategie van de Jongerenmilieuraad 
 • Je hebt 4-6 uur per week de tijd
 • Je hebt ervaring met het creëren of editen van content of wilt dit graag leren

Wat Biedt De Jongerenmilieuraad:

 • Samenwerking met andere gemotiveerde jongeren die ook willen bouwen aan een eerlijker en mooier Nederland
 • Gezellige en interessante activiteiten en bijeenkomsten met andere JMR-leden 
 • De mogelijkheid om impact te maken op het milieubeleid van de komende 30 jaar
 • Mogelijkheid om je netwerk te ontwikkelen 
 • Een mooie toevoeging op je CV, en een kans om ervaring op te doen 

Ben jij enthousiast geworden en wil jij op deze manier bijdragen aan het helpen om jongeren te vertegenwoordigen bij het schrijven van nationaal milieubeleid? Schrijf je motivatie dan snel op en stuur deze, samen met je telefoonnummer, naar solliciteren@jongerenmilieuraad.nl … Ben je liever creatief, dan mag je ook een video of een moodboard sturen! Je hoort zo snel mogelijk iets van ons terug!

Vragen? solliciteren@jongerenmilieuraad.nl of k.nijdam@jongerenmilieuraad.nl 

Meld je aan als lid bij een van onze werkgroepen!
Kieke Nijdam