Over ons

De Jongerenmilieuraad is een jongerenorganisatie die zich inzet om alle jongeren binnen Nederland te vertegenwoordigen in het Nederlandse milieubeleid. Binnen de jongerenmilieuraad krijgen jongeren van 12 tot en met 29 jaar de kans om te werken aan het verbeteren van jongerenparticipatie op het gebied van milieu. Onder het motto “door jongeren, voor jongeren”, gaan wij actief opzoek naar de meningen van jongeren in Nederland, en geven we jongeren de mogelijkheid om direct inspraak te hebben op milieubeleid. Op het moment ligt onze focus op het leveren van input op het Nationaal MilieuProgramma: het document dat het Nederlandse milieubeleid van de komende decennia (tot 2050) zal bepalen. Dit doen we in samenwerking met het Directoraat-Generaal Milieu en Internationaal van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De Jongerenmilieuraad is een vereniging onder leiding van een bestuur bestaande uit 6 jongeren. Daarnaast heeft de Jongerenmilieuraad een groot aantal leden en werkgroepen, waarvan elk een eigen taak en specialisatie heeft. Deze werkgroepen spelen allemaal een belangrijke rol in het bereiken van onze missie, met als hoofdtaak het verzamelen van meningen van Nederlandse jongeren over milieuvraagstukken. Hiervoor gebruiken we onder andere participatieprojecten en schoolbezoeken, waar we actief inzetten op het bereiken van een diverse groep jongeren die verder gaat dan de ”milieu bubbel”. Daarnaast zetten wij ook in op het omzetten van deze meningen naar input en beleidsadviezen. Deze adviezen worden direct, gevraagd of ongevraagd, geleverd aan samenwerkende instanties zoals het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Er zijn natuurlijk een groot aantal jongerenorganisaties die zich in Nederland bezighouden met klimaat, milieu en leefomgeving. Maar hoe onderscheidt de JMR zich van deze andere organisaties?

Een eigenschap die ons uniek maakt is de focus op het onderwerp milieu, waar we ons vooral richten op onderwerpen zoals lucht-, water- en bodemkwaliteit, vervuiling en de kwaliteit van de leefomgeving. Deze onderwerpen zijn nauw verbonden met klimaatverandering, maar krijgen minder aandacht in het nieuws en in de politiek. Daarom vinden wij het belangrijk om specifiek op dit thema verder te belichten. Verder onderscheiden we ons ook door ons doel om een organisatie voor alle jongeren van Nederland te zijn, zonder een bepaalde politieke of activistische insteek. Hiermee hebben wij als doel om een completer beeld te geven van de mening van alle jongeren, dat verder gaat dan mensen die zich al bezighouden met milieu of klimaat.

Alle Nederlandse jongeren van 12 tot en met 29 kunnen zich aanmelden. Hier maken we geen onderscheid tussen de verschillende landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Wel is het handig als je de Nederlandse taal goed beheerst. Lid worden is gratis, en je kan zelf bepalen hoe lang je lid blijft.

Voor bestuursfuncties stellen we een aantal extra eisen vanwege de werkdruk en verantwoordelijkheden die aan deze functies verbonden zijn. Deze eisen worden vermeld in de vacatures voor bestuursfuncties.

Jongerenmilieuraad Logo transparant

Doe mee!

Zet je in om het leefmilieu in Nederland voor iedereen een stukje gezonder, veiliger en duurzamer te maken?

Eva Smit

Voorzitter

Met de anderen uit het bestuur zorg ik ervoor dat de JMR zijn doelen voor ogen houdt. Daarnaast ben ik betrokken bij andere organisaties op het gebied van jongerenparticipatie. Als voorzitter sta ik volledig achter onze missie om jongeren gehoord te laten worden en het beleid daarmee toekomstbestendiger te maken. In mijn vrije tijd ben ik regelmatig op een racefiets te vinden en gaat er geen dag voorbij zonder dat ik naar muziek luister.

Renske Schouwink

Vice-voorzitter & Beleid

Samen met mijn werkgroep verzorg ik het contact met beleidsmakers en de vertaling van de mening van jongeren naar beleidsadviezen. Ik ben lid geworden van de JMR om te werken aan toekomstbestendig milieubeleid en ik hoop daar in mijn huidige functie aan bij te kunnen dragen. In mijn vrije speel ik graag lacrosse en kijk ik (te veel) Britse comedy.

Dominique Verkaik

Marketing & Communicatie

Compleet nieuw bij de JMR start ik als Marketing & Communicatie bestuurslid. Dit bestuursjaar streef ik naar een groter en vooral diverser bereik. Avontuur en uitdagingen houd ik van. Het liefst doe ik ’s morgens een polar-dip en tour ik zowel ’s winters als ’s zomers naar bergtoppen… Dit bestuursjaar hoop ik de JMR figuurlijk mee te tillen naar een top!

Kieke Nijdam

HR & Evenementen, Secretaris

Hiervoor houd ik me druk bezig met de werving van leden, organiseren van evenementen voor de JMR en een aantal administratieve taken. Ik ben lid geworden van de JMR omdat ik het belangrijk vind dat jongeren inspraak hebben op beleid en de JMR lijkt mij hiervoor het perfecte bruggetje. In mijn vrije tijd hou ik me graag bezig met alles wat met eten te maken heeft en kun je mij herkennen als de persoon die te snel om grapjes lacht.

Mark Hoefnagels

Penningmeester

Inmiddels ben ik al eventjes actief bij de JMR. Eerst bij de beleidsgroep en later ben ik ook actief geweest bij de participatietool. Ik ben bij de JMR gegaan omdat ik hoop een positief verschil te kunnen maken door de stem van jongeren te vertegenwoordigen. Bij de JMR krijg je de kans om jongeren te betrekken bij  normaal lastige onderwerpen zoals milieu. In mijn vrije tijd sta ik op doel bij VV TPO in Moerdijk en ben ik actief in de (lokale) politiek.

Maarten Fokma

Participatie

Tijdens dit bestuursjaar ga ik mijn kennis over (jeugd)participatie inzetten om er voor te zorgen dat de mening van jongeren goed vertegenwoordigd wordt in het nationaal milieu beleid. Met mijn enthousiaste persoonlijkheid hoop ik zo veel mogelijk jongeren te enthousiasmeren om hun mening te geven, maakt niet uit of deze mening progressief, conservatief, links of rechts is!