Over ons

Wat is de Jongerenmilieuraad?

De Jongerenmilieuraad is een jongerenorganisatie die zich inzet om alle jongeren binnen Nederland te vertegenwoordigen in het Nederlandse milieubeleid. Binnen de jongerenmilieuraad krijgen jongeren van 12 tot en met 29 jaar de kans om te werken aan het verbeteren van jongerenparticipatie op het gebied van milieu. Onder het motto “door jongeren, voor jongeren”, gaan wij actief opzoek naar de meningen van jongeren in Nederland, en geven we jongeren de mogelijkheid om direct inspraak te hebben op milieubeleid. Op het moment ligt onze focus op het leveren van input op het Nationaal MilieuProgramma: het document dat het Nederlandse milieubeleid van de komende decennia (tot 2050) zal bepalen. Dit doen we in samenwerking met het Directoraat-Generaal Milieu en Internationaal van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Hoe gaan wij te werk?

De Jongerenmilieuraad is een vereniging onder leiding van een bestuur bestaande uit jongeren. Daarnaast heeft de Jongerenmilieuraad een  leden en werkgroepen, waarvan elk een eigen taak en specialisatie heeft. Deze werkgroepen spelen allemaal een belangrijke rol in het bereiken van onze missie, met als hoofdtaak het verzamelen van meningen van Nederlandse jongeren over milieuvraagstukken. Hiervoor gebruiken we onder andere participatieprojecten en schoolbezoeken, waar we actief inzetten op het bereiken van een diverse groep jongeren die verder gaat dan de ”milieu bubbel”. Daarnaast zetten wij ook in op het omzetten van deze meningen naar input en beleidsadviezen. Deze adviezen worden direct, gevraagd of ongevraagd, geleverd aan samenwerkende instanties zoals het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Wat maakt ons werk uniek?

Er zijn natuurlijk een groot aantal jongerenorganisaties die zich in Nederland bezighouden met klimaat, milieu en leefomgeving. Maar hoe onderscheidt de JMR zich van deze andere organisaties?

Een eigenschap die ons uniek maakt is de focus op het onderwerp milieu, waar we ons vooral richten op onderwerpen zoals lucht-, water- en bodemkwaliteit, vervuiling en de kwaliteit van de leefomgeving. Deze onderwerpen zijn nauw verbonden met klimaatverandering, maar krijgen minder aandacht in het nieuws en in de politiek. Daarom vinden wij het belangrijk om specifiek op dit thema verder te belichten. Verder onderscheiden we ons ook door ons doel om een organisatie voor alle jongeren van Nederland te zijn, zonder een bepaalde politieke of activistische insteek. Hiermee hebben wij als doel om een completer beeld te geven van de mening van alle jongeren, dat verder gaat dan mensen die zich al bezighouden met milieu of klimaat.

Wie kan er meedoen?

Alle Nederlandse jongeren van 12 tot en met 29 kunnen zich aanmelden. Hier maken we geen onderscheid tussen de verschillende landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Wel is het handig als je de Nederlandse taal goed beheerst. Lid worden is gratis, en je kan zelf bepalen hoe lang je lid blijft.

Voor bestuursfuncties stellen we een aantal extra eisen vanwege de werkdruk en verantwoordelijkheden die aan deze functies verbonden zijn. Deze eisen worden vermeld in de vacatures voor bestuursfuncties.

Het Bestuur

Foto_willem

Willem Grootoonk

Interim Voorzitter

.

placeholder.png

Joris Smid

Interim Vice-voorzitter

placeholder.png

Sander de Bruin

Interim Bestuurslid Beleid

placeholder.png

Emily Langham

Interim Secretaris & HR

.

Mark Hoefnagels

Interim Penningmeester

placeholder.png

Ivar van der velde

Interim Bestuurslid Participatie

placeholder.png

Bryan Haak

Interim Bestuurslid