Over ons

Wat is de Jongerenmilieuraad?

De Jongerenmilieuraad is een jongerenorganisatie die zich inzet om alle jongeren binnen Nederland te vertegenwoordigen in het Nederlandse milieubeleid. Binnen de jongerenmilieuraad krijgen jongeren tussen de 12 en 30 jaar de kans om te werken aan het verbeteren van jongerenparticipatie op het gebied van milieu. Onder het motto "door jongeren, voor jongeren", gaan wij actief opzoek naar de meningen van jongeren in Nederland, en geven we jongeren de mogelijkheid om direct inspraak te hebben op milieubeleid. Op het moment ligt onze focus op het leveren van input op het Nationaal Milieuprogramma: het document dat het Nederlandse milieubeleid van de komende decennia (tot 2050) zal bepalen. Dit doen we in samenwerking met het Directoraat-Generaal Milieu en Internationaal van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

 

Hoe gaan wij te werk?

De Jongerenmilieuraad is vereniging onder leiding van een bestuur bestaande uit 6 jongeren. Daarnaast heeft de Jongerenmilieuraad een groot aantal leden en werkgroepen, waarvan elk een eigen taak een specialisatie heeft. Deze werkgroepen spelen allemaal een belangrijke rol in het bereiken van onze missie, met als hoofdtaak het verzamelen van meningen van Nederlandse jongeren over milieuvraagstukken. Hiervoor gebruiken we onder andere participatieprojecten en schoolbezoeken, waar we actief inzetten op het bereiken van een diverse groep jongeren die verder gaat dan de ''milieu bubbel''. Daarnaast zijn zetten wij ook in op het omzetten van deze meningen naar input en beleidsadviezen. Deze adviezen worden direct, gevraagd of ongevraagd, geleverd aan samenwerkende instanties zoals onder andere het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

 

Wat maakt ons werk uniek?

Er zijn natuurlijk een groot aantal jongerenorganisaties die zich in Nederland bezighouden met klimaat, milieu en leefomgeving. Maar hoe onderscheidt de JMR zich van deze andere organisaties?

Een eigenschap die ons uniek maakt is de focus op het onderwerp milieu, waar we ons vooral richten op onderwerpen zoals lucht-, water- en bodemkwaliteit, vervuiling en de kwaliteit van de leefomgeving. Deze onderwerpen zijn nauw verbonden met klimaatverandering, maar krijgen minder aandacht in het nieuws en in de politiek. Daarom vinden wij het belangrijk om specifiek op dit thema verder te belichten. Verder onderscheiden we ons ook door ons doel om een organisatie voor alle jongeren van Nederland te zijn, zonder een bepaalde politieke of activistische insteek. Hiermee hebben wij als doel om een completer beeld te geven van de mening van alle jongeren, dat verder gaat dan mensen die zich al bezighouden met milieu of klimaat.

 

Wie kunnen er allemaal meedoen?

Alle Nederlandse jongeren tussen de 12 en 30 kunnen zich aanmelden voor de openstaande vacatures. Hier maken we geen onderscheid tussen de verschillende landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Wel is het handig als je de Nederlandse taal goed beheerst. Lid worden is gratis, en je kan zelf bepalen hoe lang je lid blijft.

Voor bestuursfuncties stellen we een aantal extra eisen vanwege de werkdruk en verantwoordelijkheden die aan deze functies verbonden zijn. Deze eisen worden vermeld in de vacatures voor bestuursfuncties.

 

Wil jij je inzetten om het leefmilieu in Nederland voor iedereen een stukje gezonder, veiliger en duurzamer te maken? 

Meet the team

Het Bestuur

Het bestuur van de Jongerenmilieuraad bestaat uit zes bestuursleden, elk met hun eigen taken en portfolio's. Alle bestuursleden zijn jongeren tussen de 18 en 30 jaar oud, die zich als vrijwilligers inzetten voor de Jongerenmilieuraad.

Foto_willem

Willem Grootoonk

Willem is Voorzitter van de JMR een geeft algemene leiding aan het bestuur. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de JMR-Z en het contact met samenwerkende partijen.

Foto Sabine

Sabine Noordzij

Sabine is Vicevoorzitter en Bestuurslid Beleid. Ze is verantwoordelijk voor de beleidsadviezen van de JMR, en geeft leiding aan de werkgroepen Beleid en Generatietoets. Daarnaast ondersteunt ze de Voorzitter.

Foto_Nadia

Nadia Scheepens

Nadia is Bestuurslid HR en Secretaris van de JMR. Ze houd zich bezig met alle zaken rondom onze leden, en geeft leiding aan de werkgroep Human Resources & Evenementen. Daarnaast houd ze de administratie van het bestuur op orde.

Foto_Joël

Joël Sebregts

Joël is Penningmeester van de JMR, en is verantwoordelijk voor het bijhouden en managen van de financiën van de organisatie. Hiernaast geeft hij leiding aan de werkgroep Financiën & Acquisitie

Foto_Sarah

Sarah Welter

Sarah is Bestuurslid Marketing & Communicatie van de JMR. Ze is verantwoordelijk voor de publieke uitstraling van de organisatie, en geeft leiding aan de werkgroep Online Content en de werkgroep IT.

Foto_Shivani

Shivani S. Maderie

Shivani is Bestuurslid Participatie bij de JMR. Ze geeft leiding aan de werkgroepen Participatie en Ontwikkelingsteam, waar onder andere de Participatietool van de JMR ontwikkeld wordt.

Peter Akkerman - Initiatiefnemer en contactpersoon vanuit het ministerie van IenW

Hoi mijn naam is Peter Akkerman, ik ben (senior)beleidsmedewerker bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat waar ook milieu onder valt. Graag zet ik mij in voor de planeet en dat geef ik o.a. vorm als schrijver van de blauwdruk voor het Nationaal Milieuprogramma (NMP), hét milieubeleidsdocument voor nu t/m 2050.
Ik vind het belangrijk dat jongeren vanaf dag één een plek aan tafel hebben om structureel input te leveren op het milieubeleid van de toekomst op een manier die bij hun past. Daarom heb ik in oktober 2020 een oproep gedaan hoe jongeren betrokken willen worden via de denkwijze voor jongeren, door jongeren. Samen met een groep enthousiaste jongeren hebben we toen de Jongerenmilieuraad (JMR) opgezet. Mijn team en ik gaan vanuit het ministerie structureel met de JMR in gesprek, zo maken we ons milieubeleid future proof.
Peter Akkerman foto