Over ons

Natuurliefhebbers, vrijwilligers of realisten

Wij faciliteren de mening van jongeren op het gebied van nationaal milieubeleid

Sinds april 2021 werken wij nauw samen met de overheid om jongeren een inspraak te geven op een onderwerp dat alle Nederlanders aangaat: het leefmilieu in Nederland

Wij zijn een groep jongeren tussen de 12 en 30 jaar die zich hard maakt voor jongerenparticipatie op het gebied van milieu. Onder het motto "door jongeren, voor jongeren", biedt de Jongerenmilieuraad (JMR) jongeren de mogelijkheid om inspraak te hebben op het Nationaal Milieuprogramma: het document dat het Nederlandse milieubeleid van de komende decennia (tot 2050) zal bepalen.

Deze nieuwe adviesraad vertegenwoordigt de meningen van jongeren en streeft hierbij naar diversiteit en inclusiviteit. Dit gebeurt in samenwerking met het Directoraat-Generaal Milieu en Internationaal van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Wil jij je inzetten om het leefmilieu in Nederland voor iedereen een stukje gezonder, veiliger en duurzamer te maken? 

Wat coole feitjes

Nummers spreken voor zichzelf

1989

Opstelling Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind met vermelding van artikel 12: het recht van kinderen om hun mening ook in bestuurlijke zaken gehoord te worden

1995

Nederland tekent het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, de mening van kinderen word mondjesmaat meegenomen in beleid

2021

Jongeren krijgen voor het eerst langdurige inspraak in milieu beleid door input te leveren op het Nationaal Milieubeleidsplan in samenwerking met de overheid

Meet the team

Het team

Wij zijn een groep jongeren tussen de 12 en 30 jaar die zich hard maakt voor jongerenparticipatie op het gebied van milieu. Onder het motto "door jongeren, voor jongeren", biedt de Jongerenmilieuraad (JMR) jongeren de mogelijkheid om inspraak te hebben op het Nationaal Milieuprogramma: het document dat het Nederlandse milieubeleid van de komende decennia (tot 2050) zal bepalen.

Over de Jongerenmilieuraad: foto Irene
Over de Jongerenmilieuraad: foto Eva
Over de Jongerenmilieuraad: foto Annabel
Over de Jongerenmilieuraad: foto Max
Over de Jongerenmilieuraad: foto Stijn
Over de Jongerenmilieuraad: foto Floris
Over de Jongerenmilieuraad: foto Isa
Over de Jongerenmilieuraad: foto Joachim
Over de Jongerenmilieuraad: foto Noor

Over de Jongerenmilieuraad: foto Irene

Irene

Irene, 23, is voorzitter van de JMR en studeert daarnaast Product Design aan de Hogeschool van Amsterdam.

‘Milieu is alles om ons heen, inclusief wijzelf, een onderwerp dat iedereen aan gaat. Het is essentieel om jongeren, de generatie van vandaag, te betrekken bij beslissingen die hierover worden gemaakt.’

In de positie als voorzitter van de JMR helpt Irene jongeren in Nederland om hun stem te laten horen bij het schrijven van het nieuwe Nationaal Milieu Programma en maakt zij zich sterk voor jongerenparticipatie op het nationale toneel.

Over de Jongerenmilieuraad: foto Max

Max

Max is voorzitter van de commissie communicatie bij de Jongerenmilieuraad. Hij houdt zich bezig met internationale betrekkingen en houdt dan ook contact met internationale milieugroepen en individuelen geïnspireerd om het milieu te verbeteren.

'Het milieuvraagstuk is iets waar iedereen bij betrokken zou moeten zijn. In Nederland doen we dat met de JMR, maar het milieu houdt niet op bij onze landsgrenzen. Internationaal zullen jongeren hier ook de krachten moeten bundelen.'

Over de Jongerenmilieuraad: foto Isa

Isa

Isa van Malenstein is 23 en is voorzitter van de commissie beleid. Ze studeert twee masters, namelijk Climate Studies en International Development Studies in Wageningen. Ze is in februari bij de JMR gekomen via een studiegenoot die ook bij de organisatie zit!

‘Ik ben bij de JMR gekomen omdat ik dit project zag als een manier om de "volgende" stap te zetten; dus van protesten op straat naar daadwerkelijk een plek aan tafel bij beleidsmakers, om zo input te kunnen leveren voor het toekomstige milieubeleid van Nederland.’

Over de Jongerenmilieuraad: foto EvaEva

Eva is lid van het team Onderwijs en opinie en houdt zich bezig met de vraag: Hoe betrekken wij jongeren bij het schrijven van Nationaal Milieubeleid?

Over de Jongerenmilieuraad: foto StijnStijn

Stijn is 24 jaar en woont en werkt in Amsterdam. Als lid van de commissie Onderwijs & Opinie houdt Stijn zich bezig met het betrekken van een diverse en representatieve groep jongeren bij nationaal milieubeleid.

Over de Jongerenmilieuraad: foto Joachim

Joachim

Joachim Boersen (22) is een master student Food Technology uit Wageningen en bestuurslid bij de JMR. Naast de JMR is hij actief bij zijn volleybal vereniging en speelt hij trompet in een orkest.

‘Wij gaan het voor jongeren makkelijker maken om mee te praten over de toekomst van het milieubeleid. Alleen door jongeren actief te benaderen en laagdrempelig een mening te laten geven, zorgen we dat het voor alle jongeren mogelijk wordt om mee te praten over het milieubeleid van de toekomst.’

Binnen de JMR is Joachim verantwoordelijk voor de werkgroepen die bezig zijn met het actief benaderen van jongeren, het ontwikkelen van een participatietool en de JMR-Z (onze 18- werkgroep)

Over de Jongerenmilieuraad: foto Annabel

Annabel

Annabel is als teamlid Beleid verantwoordelijk voor het vertalen van de mening van jongeren naar wetenschappelijk onderbouwde beleidsstukken. Als lid van dit team vormt zij de laatste schakel tussen de overheid en jongeren.

Over de Jongerenmilieuraad: foto Floris

Floris

Als teamlead nationaal is Floris (20) de connectie tussen de JMR en andere (jongeren)organisaties binnen Nederland. Daarnaast studeert hij Gezondheidswetenschappen aan de universiteit Twente.

Over de Jongerenmilieuraad: foto Noor

Noor

Als teamlid van de JMR-Z behoort Noor tot een van onze jongste schakels in de organisatie. Naast het mee schrijven aan het beleid van de toekomst houdt Noor zich bezig met het de vraag: hoe betrekken wij zoveel mogelijk jongere doelgroepen bij het schrijven van beleid?

Peter Akkerman - Initiatiefnemer en contactpersoon vanuit het ministerie van IenW

Hoi mijn naam is Peter Akkerman, ik ben (senior)beleidsmedewerker bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat waar ook milieu onder valt. Graag zet ik mij in voor de planeet en dat geef ik o.a. vorm als schrijver van de blauwdruk voor het Nationaal Milieuprogramma (NMP), hét milieubeleidsdocument voor nu t/m 2050. Ik vind het belangrijk dat jongeren vanaf dag één een plek aan tafel hebben om structureel input te leveren op het milieubeleid van de toekomst op een manier die bij hun past.

Daarom heb ik in oktober 2020 een oproep gedaan hoe jongeren betrokken willen worden via de denkwijze voor jongeren, door jongeren. Samen met een groep enthousiaste jongeren hebben we toen de Jongerenmilieuraad (JMR) opgezet. Mijn team en ik gaan vanuit het ministerie structureel met de JMR in gesprek, zo maken we ons milieubeleid future proof.

Peter Akkerman foto

Wil jij meehelpen de mening van jongeren te vertegenwoordigen daar waar het ertoe doet?