Projecten

De Jongerenmilieuraad heeft het doel om met zo veel mogelijk jongeren in gesprek te gaan over wat zij vinden over milieu in Nederland! Een van de manieren waarop we dit doen is door het ontwikkelen van wat wij de ”MijnMilieuMening tool” noemen. 

In deze zelfontwikkelde tool krijgen jongeren de kans om hun mening te geven over verschillende stellingen rondom milieu, die direct worden meegenomen in onze beleidsadviezen. Ook geeft de tool de nodige achtergrondinformatie zodat iedereen een weloverwogen keuze kan maken. Door deze tool te gebruiken in het contact met jongeren hebben wij als doel om het verzamelen van meningen makkelijker en consistenter te maken. De gewonnen informatie gaat direct naar het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en draagt daadwerkelijk wat bij aan het Nationaal MilieuProgramma

Bezoek je ons voor een bedrijf of school? We geven ook gastlessen, neem contact op via info@jongerenmilieuraad.nl voor meer informatie en wie weet staan we straks voor jouw klas/jongerengroep!

Veel beleid is vooral gericht op de korte termijn, en neemt de belangen van toekomstige generaties onvoldoende mee in de afwegingen die worden gemaakt. Wij zijn aan het experimenteren met de implementatie van een generatietoets. Dat is een toets die nieuwe wetten moeten doorstaan om te zorgen dat ze geen onredelijk negatieve effecten hebben op toekomstige generaties. Onze focus ligt vooral op een generatietoets voor milieubeleid, maar we werken samen met andere partijen zoals het SER Jongerenplatform om ook op andere plekken de mogelijkheden te onderzoeken. 

Onze hoofdtaak is het betrekken van jongeren bij het Nederlandse milieubeleid, maar we hechten ook veel waarde aan het verbeteren van jongerenparticipatie in het algemeen. Daarom zijn wij aanwezig op evenementen en congressen, zoals bijvoorbeeld de Nationale Milieudag, Stockholm+50 en IPBES. Op deze evenementen creëren wij aandacht voor milieuthema’s die bij jongeren spelen en roepen we mensen op om jongeren meer mee te nemen in hun werkgebied. Updates van evenementen kan je op onze sociale kanalen vinden!