Generatietoets

Wat is de Generatietoets?

Veel beleid is vooral gericht op de korte termijn, en neemt de belangen van toekomstige generaties onvoldoende mee in de afwegingen die worden gemaakt. Wij zijn aan het experimenteren met de implementatie van een generatietoets. Dat is een toets die nieuwe wetten moeten doorstaan om te zorgen dat ze geen onredelijk negatieve effecten hebben op toekomstige generaties. Of in andere woorden, deze toets moet voorkomen dat wetten de belangen van toekomstige generaties schaden voor gewin op de korte termijn. 

We zijn natuurlijk niet de enige die met dit idee aan de slag zijn gegaan, en er zijn een groot aantal partijen die ook werken aan een generatietoets. Onze focus ligt vooral op een generatietoets voor milieubeleid, maar we werken samen met andere partijen zoals het SER Jongerenplatform om ook op andere plekken de mogelijkheden te onderzoeken.