''Het vertegenwoordigen van jongeren, die in het Koninkrijk der Nederlanden wonen, in het (milieu)beleid''

Zo wordt het het doel van de Jongerenmilieuraad beschreven in onze statuten. Dit is natuurlijk een heel brede ambitie, maar uiteindelijk hopen we een zo'n divers mogelijke groep jongeren binnen Nederland vertegenwoordigen in het milieubeleid, om zo een gezonder, schoner en veiliger milieu te creëren. Om dit te bereiken hanteren wij de volgende kernpunten:

Onze doelen: een gezond, veilig en duurzaam milieu voor iedereen

Onze kernpunten

Waar werken wij naartoe?

Het vertegenwoordigen van de stem van jongeren in het milieubeleid

Het milieubeleid dat nu binnen verschillende overheidsinstanties geschreven wordt zal een grote impact hebben om de toekomst van iedereen die nu jongere is. De langdurige effecten van dit beleid kunnen namelijk de kwaliteit van hun toekomstige leefomgeving beïnvloeden. Helaas wordt de stem van jongeren echter nog lang niet altijd meegenomen tijdens het opstellen van dit milieubeleid. Wij geloven dat dit beter moet en kan.

Het bereiken van een diverse groep jongeren

Wij zijn van de mening dat diversiteit in meningen, achtergronden, opleiding en leeftijd cruciaal is bij het schrijven van een beleid dat voor heel Nederland bedoeld is. Daarom zetten wij ons actief in om verder te kijken dan de ''milieububbel'', waar theoretisch opgeleide jongeren uit de randstand vaak oververtegenwoordigd zijn. Dit is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, maar wij gaan deze uitdaging aan in onze missie om ook echt alle jongeren te vertegenwoordigen!

Bij ons staan jongeren centraal.

Werken aan toekmostbestendig milieubeleid

Een gezonder, veiliger en duurzamer Nederlands milieu is belangrijk voor iedereen in Nederland, nu maar ook in de toekomst. Daarom vinden wij het belangrijk dat milieubeleid verder kijkt dan de nabije toekomst en rekening houdt met de levenskwaliteit van toekomstige generaties, zonder dat de levenskwaliteit van huidige generaties daarmee in het geding komt. Wij nemen dit actief mee in onze beleidsaviezen gebaseerd om de meningen die wij verzamelen.

Bekendheid crëeren over het Thema milieu onder jongeren

Klimaat en klimaatverandering komen steeds vaker in het nieuws, en dat vinden wij geweldig! Meer aandacht voor zo'n essentieel onderwerp is van groot belang en altijd welkom. Het onderwerp milieu is natuurlijk ook nauw verbonden met het klimaat en klimaatverandering. Toch vinden wij dat milieu te weinig aandacht krijgt, zeker omdat onderwerpen zoals luchtkwaliteit en biodiversiteit een grote rol spelen voor het klimaat. Wij hebben de ambitie om meer aandacht voor deze thema's te creeren onder jongeren.

Meer lezen over hoe wij deze doelen willen bereiken?