MijnMilieuMening

Wat is de MijnMilieuMening Participatietool?

De Jongerenmilieuraad heeft het doel om met zo veel mogelijk jongeren in gesprek te gaan over wat zij vinden over milieu in Nederland. Een van de manieren waarop we dit doen is door wat wij de ”MijnMilieuMening tool” noemen. 

In deze zelfontwikkelde tool krijgen jongeren de kans om hun mening te geven over verschillende stellingen rondom milieu, die direct worden meegenomen in onze beleidsadviezen. Ook geeft de tool de nodige achtergrondinformatie zodat iedereen een weloverwogen keuze kan maken. Door deze tool te gebruiken in het contact met jongeren hebben wij als doel om het verzamelen van meningen makkelijker en consistenter te maken. 

De eerste versie van de tool is al door ruim 1700 jongeren ingevuld, en wij zijn hier ontzettend blij mee! Hiermee is de eerste ronde van de tool ook afgelopen. Het rapport dat we opgesteld hebben over de resultaten kan je hieronder lezen. We hopen in de toekomst de tool vaker in te zetten om nog meer meningen te verzamelen!

Prijsvraag MijnMilieuMening

In de MijnMilieuMening Prijsvraag konden jongeren hun oplossing insturen voor een milieuprobleem uit de MijnMilieuMening tool. De 30 beste oplossingen zijn door de Jongerenmilieuraad genomineerd. Hierna zijn in samenwerking met het Ministerie van I&W 3 finalisten geselecteerd. De beste oplossing wordt door stemmen van onze instagramvolgers gekozen en wint een dagje uit met 3 vrienden!

Hieronder staan de ingezonden oplossingen. Bedankt voor alle goede inzendingen!

(Op alfabetische volgorde)

Bij kassen kan lichtvervuiling worden voorkomen door het licht binnen te houden door het gebruik van gordijnen, in welke vorm dan ook. Net als dat je zonnewering gebruikt, kan je dat ook andersom doen om het licht niet te laten ontsnappen.

Een prijs uitreiken voor de meest donkere gemeente!

Een schadelijkheidslabel in de trant van het voedingskeuze label op producten en aan bedrijven als geheel toekennen en hier campagne op voeren. Het liefst via een neutrale instantie zoals het RIVM.

Dit zijn ingezonden oplossingen. Ze vertegenwoordigen dus ook niet de meningen en/of opvattingen van de Jongerenmilieuraad. Spelling- en grammaticafouten zijn zo goed mogelijk gecorrigeerd maar kunnen niet worden uitgesloten.

 

(Op alfabetische volgorde)

1. Bedrijven verplichten om aan te tonen dat deze stoffen met geen mogelijkheid invloed kunnen hebben op mensen (bij enigszins normaal gebruik)(bvb doordat ze niet in je lichaam terecht kunnen komen). 2. Als dat niet het geval is gebruik verbieden tot de gevolgen wel bekend zijn. 3.bedrijven verplichten een onderzoeksinstelling in te schakelen om de gevolgen te onderzoeken en daarmee onafhankelijk bewijs te vergaren van de gevolgen. 4. Iets van een vergoeding voor de kosten die bedrijven maken door inschakelen van die onderzoeksinstelling zou wel netjes zijn.

Bewegingssensoren plaatsen. Wanneer er iemand in de straat loopt gaan de lichten aan. Na x aantal minuten kunnen deze lichten weer uit. Huidige stoplicht lussen in de weg gebruiken om auto’s te detecteren. Hiermee vervolgens stukken straat verlichten en na x aantal minuten weer uitgaan zodra er geen activiteit meer is. Etalages krijgen een knop aan de buitenkant waarmee de etalageverlichting aangezet kan worden. Deze knop moet ingedrukt blijven om de verlichting aan te houden. Flatgebouwen alleen de obstructielampen voor luchtverkeer aanhouden. Subsidie voor lichtvervuilende bedrijven om slimmere lichtplannen te maken.

Bij alle verlichting kijken of het meer oplevert (veiligheid, inkomsten) dan het kost (energiekosten, lichtvervuiling, veiligheid).

Bij kassen kan lichtvervuiling worden voorkomen door het licht binnen te houden door het gebruik van gordijnen, in welke vorm dan ook. Net als dat je zonnewering gebruikt, kan je dat ook andersom doen om het licht niet te laten ontsnappen

De overheid moet strenger controleren en betere regels opstellen schadelijke stoffen gebruiken. Ook denk ik dat de overheid wat geld kan inzetten voor onderzoek naar welke stoffen schadelijk zijn. Zo beschermen ze hun eigen land en inwoners tegen schadelijke stoffen.

Door een balans te vinden tussen veiligheid en beperken van verlichting. Mensen zouden zich niet onveiliger moeten voelen en criminaliteit moet niet toenemen. Tegelijkertijd is het nodig om goed te kijken welke plekken niet noodzakelijk verlicht moeten worden. Samenwerking met verschillende actoren, zoals politie, gemeente, natuurorganisaties, gezondheidsspecialisten etc is daarbij ook noodzakelijk.

Door het licht van kassen voor een paar uur in de nacht te laten uitdoen, lichtborden uitzetten en misschien een nacht in de week lichtvrij houden voor huishoudens

Door lantaarnpalen te voorzien van een bewegingscensor, dus alleen wanneer iemand langsloopt/fietst/rijdt, gaat de lantaarnpaal aan. Dit zou niet werken in natuurgebieden. Daar kunnen andere lampen worden geïnstalleerd die zachter ligt geven (meer geel licht)

Een nachtelijke lichtbelasting voor niet-huizen. Het verbaast mij altijd hoeveel lichten van kantoren en zelfs universiteiten ‘s nachts nog aanstaan. Ik denk dat ze pas echt moeite ondernemen om dat te veranderen als ze het financieel gaan voelen dus daarom lijkt mij een nachtbelasting een goed idee. Ik heb het idee dat mensen thuis wel snel het licht uitzetten als het niet nodig is, dus voor hen is een lichtbelasting niet nodig en juist slecht voor de draagkracht

Een prijs uitreiken voor de meest donkere gemeente!

Een schadelijkheidslabel in de trant van het voedingskeuze label op producten en aan bedrijven als geheel toekennen en hier campagne op voeren. Het liefst via een neutrale instantie zoals het RIVM.

Een wedstrijd maken zodat gemeentes kunnen strijden wie het meest licht in de nacht heeft verminderd. Beste resultaat gaat dan als nieuwe maximale norm gelden voor hoeveel licht er mag zijn. Net zoals dat er geurnormen en stikstofnormen zijn. Ook licht normen maken waar een gebouwd object aan moet voldoen. Net zoals dat er ook openingstijden zijn voor winkels die uit gemeentelijker verordeningen komen. Erbij zetten dat de lichten in de winkel maar tot x uur na opening aan mogen.

Er is niet zoiets als een heilige graal hier, aangezien er verschillende – soms tegengestelde – belangen een rol spelen. Denk daarbij aan veiligheid versus energiebesparing/ruimte voor nachtleven. Wat wel duidelijk is, is dat er een gebiedsgerichte aanpak nodig is op dit thema en een nationaal wet- en regelgeving pakket dat de hoeveelheid lichtvervuiling voor verschillende gebiedstypen (bijv. industrie, woonwijk) normeert. Zoals we dat ook voor geluidsoverlast hebben dus. Omgekeerd moet er ook ruimte zijn voor donkertebescherming. Over dit beleid moet duidelijk gecommuniceerd worden – ook naar de burger toe – om draagvlak en begrip voor het beleid te creëren.

Er moet subsidie komen naar de stoffen zelf, naar de afbraak en omzetting van die stoffen en naar het omgaan met die stoffen. Waar kunnen we ze laten? Er moeten (milieuvriendelijke) bedrijven komen die onderzoek kunnen doen naar die stoffen zodat we op korte termijn weten hoe we een goed functionerende maatschappij kunnen creëren terwijl we geen last hebben van de schadelijkheid van die stoffen.

Er wordt tegenwoordig (zeker in de G4) zo veel data verzameld over mobiliteitsstromen & criminaliteitscijfers, dat hier ongetwijfeld een link gelegd kan worden met de noodzaak voor verlichting: verlicht plaatsen waar het ’s nachts het meest actief is of waar het (relatief) onveilig is, en laat dit voor wat het is op andere plaatsen na een bepaald tijdstip (waarop het aantal bewegingen zeer afneemt, bv. na 0:00u). Dit zou met alle technologie/algoritmen die er tegenwoordig bestaan ook niet moeilijk aan te passen moeten zijn aan veranderende omstandigheden, mocht een andere uitkomst toch gewenst blijken.

Gebruik maken van verlichting die reageert op activiteit op de weg. Zo blijven wegen, parkeerplaatsen, parken etc. Veilig voor weggebruikers maar wordt er niet onnodig veel licht gebruikt. Er zou ook gekeken kunnen worden naar minder fel licht of licht wat beter is voor dieren zoals je soms wel eens lantaarnpalen ziet met rood licht voor de vleermuizen 👍.

Ik vind dat dit moet worden getest. Als je dit bij de bedrijven zelf laat zullen er veel bedrijven dit niet doen en word er niets veranderd. Als elk bedrijf dat is ingeschreven bij de KVK elk jaar een test moet doen op de veiligheid van hun producten dan blijven de producten veilig en worden er misschien nieuwe schadelijke stoffen gevonden.

Ik vind dat mensen in ieder geval thuis hun licht uit moeten doen, zodat als je bij een natuurgebied de dieren ook kunnen slapen, en in de grote steden moeten de lichten gewoon uit \’s nachts dat mensen die daar wonen kunnen slapen. Ik hoop dat er ook dan ook minder geld hoeft te worden besteed. Want de energiekosten zijn ook duur. En het is natuurlijk slecht voor het milieu.

Ik vind dat winkels gedwongen zijn om hun buitenverlichting bij sluitingstijd uit te doen. Een andere oplossing is minder schadelijke lantaarnpaal kleuren.

Kassen zijn niet efficiënt qua productie en kosten heel veel gas. Daarnaast grote bron lichtvervuiling. Ga over op productie in dichte loodsen, groei tomaten e.d. in gecontroleerde klimaatkamers onder ledlampen, zonnepanelen het dak. Kan worden gerealiseerd in oude megastallen of bijv. distributiecentra/datacentra die hopelijk minder nodig worden als we inzetten op (digitale) consuminderen.

Lampen die zorgen voor minder luchtvervuiling (andere kleur), onnodige verlichting uitzetten, mogelijk in verband met veiligheid straatverlichting die aangaat door bewegingssensoren.

Onderzoeken: hoe wordt deze stof gebruikt? Is de kans daarmee groter dat áls de stof schadelijk is, dat het dan in het lichaam terechtkomt? Zijn er alternatieve, veilige manieren om hetzelfde product te maken? In ieder geval buiten bereik van kinderen houden tot alles goed is onderzocht.

Op plekken waar licht echt belangrijk is voor veiligheid, licht met beweging sensor instellen. Sowieso overal verlichting die niet schadelijk is voor dieren (rood licht).

Op snelwegen en provinciale wegen licht uit of zeer zwak behalve op gevaarlijke plekken. Kantoren en winkels: licht uit. Geen lichtreclames. Licht uit, tenzij.

Per gemeente uitzoeken waar er bespaard kan worden op het aanhebben van lichten en deze via centrale besturing uitzetten op uren dat ze niet gebruikt worden of benodigd zijn (bv 22:00-06:00). Een vergelijkbare actie is er volgens mij laatst ook op de Zuidas gevoerd waarbij kantoorpanden hun licht uit deden. Daarnaast ook handhaven dat bedrijven buiten openingstijden hun etalages/winkel niet verlichten anders boetes uitkeren.

Schadelijke stoffen zijn per definitie slecht voor de gezondheid (want ze zijn schadelijk). Dus zolang een bedrijf niet nadrukkelijk kan bewijzen dat mensen niet worden blootgesteld aan die stof dan zou het gebruik ervan verboden moeten zijn.

Ze moeten bedrijven die die stoffen uitstoten voor de helft sluiten zodat mensen langer leven En duurzame projecten met boten Die de micro plastics uit het water halen.

Ze moeten in gesprek gaan met de mensen die deze stoffen maken en ze geld geven zodat het minder schadelijk wordt.

Zorgen voor transparantie: alle stoffen centraal registreren en hoe zij gemaakt zijn. Als bekend is dat stoffen schadelijk zijn, dan verplicht vermelden op verpakkingen, zo kunnen consumenten zelf een besluit nemen om het product wel of niet te consumeren. Een meldsysteem opzetten en dat gebruiken voor prioriteitenonderzoek naar gevolgen op gezondheid.

Dit zijn ingezonden oplossingen. Ze vertegenwoordigen dus ook niet de meningen en/of opvattingen van de Jongerenmilieuraad. Spelling- en grammaticafouten zijn zo goed mogelijk gecorrigeerd maar kunnen niet worden uitgesloten. 

 

De MijnMilieuMening tool is nog wel beschikbaar, kijk dus vooral even rond. De resultaten zullen NIET meer verwerkt worden in de huidige ronde.