Privacyverklaring

Lekker openbaar

Privacy, het klinkt misschien als een saai onderwerp, maar ook de Jongerenmilieuraad (JMR) vindt jouw privacy belangrijk. Het is jouw recht, dus zorgen wij er natuurlijk voor dat jij er gebruik van kunt maken! Wij houden ons aan de voor de JMR relevante wet- en regelgeving. Alle manieren waarop wij jouw persoonsgegevens gebruiken (zowel off- en online) staan in deze privacyverklaring vermeld. Wel zo transparant. Wij zien alle aan ons doorgegeven persoonsgegevens natuurlijk als vertrouwelijk.

Maar privacy, waarom en wanneer heb ik daar bij jullie mee te maken?

Wij beschermen jouw privacy vanaf het moment dat je aan ons een van je persoonsgegevens doorgeeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Jouw voor- en/of achternaam
 • Jouw e-mailadres
 • Jouw geboortedatum
 • Jouw adres
 • Jouw CV

Jij geeft ons vaak één of meerdere van deze gegevens als jij het volgende  doet:

 • Jij stuurt ons een e-mail
 • Jij solliciteert op één van onze functies
 • Jij meldt je aan voor onze nieuwsbrief
 • Jij meldt je aan voor onze toffe surveys

Het maakt hierbij niet uit of je dit via onze website, social media kanalen of gewoon direct via de e-mail doet. Wij beschermen jouw gegevens hoe dan ook.

Bijzondere persoonsgegevens

Onze (online) diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar indien dat niet relevant is voor onze werkzaamheden, tenzij deze jongeren aan hun ouders/verzorgers hiervoor om toestemming hebben gevraagd. Wij kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker op één van onze online diensten ouder dan 16 jaar is en zijn niet aansprakelijk voor het verwerken van onjuiste informatie, die via één van onze online diensten aan ons is verstrekt. Wij raden ouders/verzorgers van jongeren onder de 16 jaar aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder toestemming van hun ouders/verzorgers. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming van een ouder/verzorger persoonsgegevens hebben verzameld over een jongere die niet ouder dan 16 jaar is, neem dan contact met ons op via privacy@jongerenmilieuraad.nl.

Verzamelen jullie ook zonder mijn toestemming gegevens?

Het korte antwoord is ja. Welke gegevens wij verzamelen en waarom staat hieronder:

 • Voor het beheer van onze website werken wij samen met Strato. Onze site maakt hierdoor gebruik van functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website www.jongerenmilieuraad.nl wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Deze cookie wordt na het sluiten van de website gelijk weer verwijderd. Deze cookie slaat je IP adres voor maximaal 7 dagen op om te kijken of een computer geen gevaarlijke dingen op onze website doet. Zo weren wij hackers van de site en blijft deze ook voor jouw veilig te bezoeken! Dit doen wij onder de grondslag gerechtvaardigd belang. De rest van de gegevens verzamelen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Deelt de JMR mijn gegevens met andere partijen?

Het korte antwoord is ook hier ja. Waarom, wanneer en hoe wij dat doen staat hieronder vermeld:

 • Wij werken samen met Strato voor het hosten van onze website jongerenmilieuraad.nl, om hackers tegen te gaan, slaan zij via ons jouw IP adres maximaal 7 dagen op. Compleet geanonimiseerd, dat natuurlijk wel. Het houdt onze website en daardoor ook jou persoonlijk veilig.
 • Voor onze nieuwsbrief en surveys werken wij samen met Moosend. Om de mails naar de juiste personen te sturen, geven wij jouw e-mailadres en voornaam (net als je toestemming met deze privacyverklaring) door naar onze eigen omgeving binnen Moosend op het moment dat jij je voor de nieuwsbrief en/of de surveys aanmeldt.

Wij gebruiken je data dus alleen voor het broodnodige en volgen je acties verder niet op onze website. Het wordt echter nog beter. Wij hebben namelijk met beide bedrijven strikte afspraken gemaakt over het beschermen van jouw data. Zowel Strato als Moosend zijn in het bezit van één van de hoogste beveiligingscertificaten als het gaat om het opslaan van data (ISO 27001), je data blijft altijd binnen de EU en beide bedrijven houden zich dus, net als wij, aan de strikte wetgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (Strato slaat zijn data op in Duitsland en Moosend in hartje Amsterdam). Hierdoor houd jij altijd de macht over je eigen gegevens. Wil jij bijvoorbeeld dat wij je gegevens updaten of verwijderen? Stuur ons een mailtje en wij gaan het direct voor je regelen! Om te zorgen dat jouw gegevens niet in de verkeerde handen vallen, maakt onze website gebruik van een SSL-Certificaat. Het slotje linksboven geeft dit ook aan in je adresbalk. Bij ons zijn je persoonsgegevens dus helemaal veilig!

Hoe maak ik gebruik van mijn AVG rechten?

Wij werken volgens de voor ons relevante wetgeving. De meest belangrijke wet is hierin de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze AVG geeft organisaties zoals de JMR niet alleen plichten maar jou als betrokkene ook rechten. Dit zijn je rechten:

 1. Recht op informatie
 2. Recht op inzage
 3. Recht op rectificatie
 4. Recht op vergetelheid
 5. Recht op dataportabiliteit
 6. Recht van bezwaar
 7. Recht op beperking van de verwerking

Dat klinkt misschien best moeilijk. In de praktijk komt het eigenlijk neer op een paar simpele punten:

 • Jij hebt op elk moment de mogelijkheid om de persoonsgegevens die jij aan ons hebt doorgegeven te verwijderen. Voor de nieuwsbrief en surveys staat daarvoor onderaan altijd een “schrijf mij uit!” knop.
 • Jij hebt op elk moment de kans om de gegevens die je aan ons hebt doorgegeven aan te (laten) passen. Dit kan voor de surveys en de nieuwsbrief altijd ook door de knop “pas mijn voorkeuren aan” te gebruiken.
 • Jij mag ons op elk moment vragen om in te zien welke gegevens wij van je hebben.
 • Jij mag ons vragen om alle data die wij van je hebben aan jou over te dragen.
 • Jij kan bij ons bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens. Hierna gebruiken wij ze niet meer.

Zoals al aangegeven kan je in sommige gevallen deze rechten zelf uitvoeren. In alle andere gevallen kun je gebruik maken van je rechten door een mail te sturen naar privacy@jongerenmilieuraad.nl. Om zeker te weten dat jij ook de persoon bent waar wij de gegevens van gaan behandelen, vragen wij je om bij een verzoek met betrekking tot de persoonsgegevens altijd een identificatiebewijs toe te sturen. Maak ter bescherming van je privacy in deze kopie de volgende onderdelen zwart/onleesbaar: je pasfoto, de strook met nummers onderaan je paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN). Na ontvangst van een verzoek reageren wij hier zo snel mogelijk op, maar dit doen wij sowieso binnen 1 maand.

In uitzonderlijke gevallen kunnen wij geen gehoor geven aan een beroep op de rechten zoals ze hierboven zijn uitgelegd. Dit gebeurt als:

 • Wij daartoe een wettelijke verplichting hebben.

Hoe lang bewaren jullie mijn gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan strict noodzakelijk is.  Denk hierbij aan het volgende:

 • Wij behouden je gegevens om je sollicitatie in behandeling te nemen.
 • Wij behouden je emailadres en voornaam zolang je geabonneerd blijft op onze nieuwsbrief en/of surveys.
 • Wij behouden je emailadres om je een reactie te kunnen sturen op een vraag

Wil je toch dat gegevens direct worden verwijderd? Stuur ons dan een mailtje naar privacy@jongerenmilieuraad.nl.

Wat doen jullie in het geval dat er toch een datalek is?

Een datalek is natuurlijk heel vervelend. Op het moment dat wij een datalek constateren gaan wij hard aan de slag om te zorgen dat dit lek gedicht wordt en geven wij binnen 72 uur door aan de betrokken personen dat er een datalek is geweest. Daarnaast leggen wij de volgende gegevens vast in een daarvoor bestemd register:

 • De feiten en gegevens over de aard van het datalek.
 • De categorieën van de getroffen betrokkenen en persoonsgegevens en het aantal betrokkenen.
 • De gevolgen van het datalek.
 • De genomen maatregelen om het datalek aan te pakken.
 • Of het datalek is gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Of het datalek is gemeld aan de betrokkene(n).

Klachten

Wij nemen je privacy en het beschermen van persoonsgegevens heel serieus. Denk je toch dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of heb je een klacht of een vraag? Neem dan contact op met privacy@jongerenmilieuraad.nl, dan staan wij jou zo snel mogelijk (maar uiterlijk binnen 4 weken) te woord.

Wij gaan er natuurlijk niet van uit, maar komt het toch voor dat wij er samen niet helemaal uitkomen? Dan kun je een klacht indienen bij de voor ons relevante instantie, in dit geval gaat dat om de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

De JMR behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in onze privacy verklaring. Daarom raden wij jou aan om deze privacy verklaring regelmatig te raadplegen, zodat jij van de wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt deze privacy verklaring zelf opslaan of raadplegen via www.jongerenmilieuraad.nl/Privacybeleid/.