About us

Lovers of nature, volunteers or realists

We facilitate the opinion of the Dutch youth in national environmental policy

Since april 2021 we work closely together with the Dutch government to give the Dutch youth a voice in a matter that should concern all Dutch people: the Dutch environment

We are a group of dutch citizens from the age of 12 until the age of 30 who are committed to ensuring youth can participate in a debate about national environmental policy. Under the slogan "by the next generation, for the next generation", the Jongerenmilieuraad (also known as the dutch Youth Environmental Council) offers all dutch citizens up to the age of 30 the chance to participate in the writing of the Nationaal Milieuprogramma (the national environmental programma): a document that will set out the next 30 years of environmental policy in the Netherlands.

This new advisory council represents the opinion of the dutch youth and strives to be as diverse and inclusive as possible while doing so. This is in collaboration with the team Directorate-General Environment and International of the dutch Ministry of Infrastructure and Water.

Do you want to help make the dutch environment a little safer, healthier and sustainable? 

Some cool facts

Numbers speak for themselves

1989

Convention on the Rights of the Child was drafted with inclusion of article 12: The right of children to have their opinions heard in maters that affect them.

1995

The Netherlands signs the Convention on the Rights of the Child. The opinion of children is now taken into account.

2021

Dutch youth gets the chance to voice their opinion on a long term bases by delivering input throughout the writing of the Nationaal Milieubeleidsplan (National Environmental-plan) in collaboration with the Dutch Government.

Meet the team

Het team

We are a group of dutch citizens from the age of 12 until the age of 30 who are committed to ensuring youth can participate in a debate about national environmental policy. Under the slogan "by the next generation, for the next generation", the Jongerenmilieuraad (also known as the dutch Youth Environmental Council) offers all dutch citizens up to the age of 30 the chance to participate in the writing of the Nationaal Milieuprogramma (the national environmental programma): a document that will set out the next 30 years of environmental policy in the Netherlands.

Over de Jongerenmilieuraad: foto Irene
Over de Jongerenmilieuraad: foto Eva
Over de Jongerenmilieuraad: foto Annabel
Over de Jongerenmilieuraad: foto Max
Over de Jongerenmilieuraad: foto Stijn
Over de Jongerenmilieuraad: foto Floris
Over de Jongerenmilieuraad: foto Isa
Over de Jongerenmilieuraad: foto Joachim
Over de Jongerenmilieuraad: foto Noor

Over de Jongerenmilieuraad: foto Irene

Irene

Irene, 23, is the chair of the JMR and Attends the studie Product Design at the Hogeschool van Amsterdam.

'Environment is everything around us, including ourselves, a topic that affects everybody. It is essential to include the Youth, the generation of today, in the decisions that are now being made'

In the position of chair of the JMR Irene helps the youth in the Netherlands to voice their opinions during the writing of the National Environmental-plan and pleads dor youth participation on a national level.

Over de Jongerenmilieuraad: foto Max

Max

Max is the teamlead of the JMR's communication. He is responsible for (inter)national relations and content creation. Using these tools he tries to inspire more in individuals to prove their environment.

'The environmental problem is something that everybody should be invested in. In the Netherlands we try to include the youth in this conversation through the JMR. However the environment doesn't stop at our borders. Also on an international level, we, the youth, have to connect and strengthen each other.'

Over de Jongerenmilieuraad: foto Isa

Isa

Isa van Malesteijn (23) is currently in the position of Teamlead Policy! Furthermore, she is currently attending two masters at the university of Wageningen (Climate Studies & International Development Studies).

'I joined the JMR because I saw this project as the next big step. From the protests and climate strikes on the street, to a seat at the table of policymakers. We are working in such a way, so that we can deliver input directly affecting the future of environmental policy in the Netherlands.

Over de Jongerenmilieuraad: foto EvaEva

Eva is a member of our Education and Opinion Team. The JMR keeps her busy with the question: How do we best involve the Dutch youth when writing national environmental policy.

Over de Jongerenmilieuraad: foto StijnStijn

Stijn is 24 years old and lives in the city of Amsterdam. As a member of our team Education and Opinions, he keeps busy answering the question: How do we best reach a divers and broad demographic of young people?

Over de Jongerenmilieuraad: foto Joachim

Joachim

Joachim Boersen (22) is een master student Food Technology uit Wageningen en bestuurslid bij de JMR. Naast de JMR is hij actief bij zijn volleybal vereniging en speelt hij trompet in een orkest.

‘Wij gaan het voor jongeren makkelijker maken om mee te praten over de toekomst van het milieubeleid. Alleen door jongeren actief te benaderen en laagdrempelig een mening te laten geven, zorgen we dat het voor alle jongeren mogelijk wordt om mee te praten over het milieubeleid van de toekomst.’

Binnen de JMR is Joachim verantwoordelijk voor de werkgroepen die bezig zijn met het actief benaderen van jongeren, het ontwikkelen van een participatietool en de JMR-Z (onze 18- werkgroep)

Over de Jongerenmilieuraad: foto Annabel

Annabel

Annabel is als teamlid Beleid verantwoordelijk voor het vertalen van de mening van jongeren naar wetenschappelijk onderbouwde beleidsstukken. Als lid van dit team vormt zij de laatste schakel tussen de overheid en jongeren.

Over de Jongerenmilieuraad: foto Floris

Floris

Als teamlead nationaal is Floris (20) de connectie tussen de JMR en andere (jongeren)organisaties binnen Nederland. Daarnaast studeert hij Gezondheidswetenschappen aan de universiteit Twente.

Over de Jongerenmilieuraad: foto Noor

Noor

Als teamlid van de JMR-Z behoort Noor tot een van onze jongste schakels in de organisatie. Naast het mee schrijven aan het beleid van de toekomst houdt Noor zich bezig met het de vraag: hoe betrekken wij zoveel mogelijk jongere doelgroepen bij het schrijven van beleid?

Peter Akkerman - Initiatiefnemer en contactpersoon vanuit het ministerie van IenW

Hoi mijn naam is Peter Akkerman, ik ben (senior)beleidsmedewerker bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat waar ook milieu onder valt. Graag zet ik mij in voor de planeet en dat geef ik o.a. vorm als schrijver van de blauwdruk voor het Nationaal Milieuprogramma (NMP), hét milieubeleidsdocument voor nu t/m 2050. Ik vind het belangrijk dat jongeren vanaf dag één een plek aan tafel hebben om structureel input te leveren op het milieubeleid van de toekomst op een manier die bij hun past.

Daarom heb ik in oktober 2020 een oproep gedaan hoe jongeren betrokken willen worden via de denkwijze voor jongeren, door jongeren. Samen met een groep enthousiaste jongeren hebben we toen de Jongerenmilieuraad (JMR) opgezet. Mijn team en ik gaan vanuit het ministerie structureel met de JMR in gesprek, zo maken we ons milieubeleid future proof.

Peter Akkerman foto

Do you want to help us represent the voices of young people all over the Netherlands?