Bijzondere gemeenten Nederland

Bonaire, Sint Eustatius, Saba zijn bijzondere gemeenten en hebben een aparte status binnen Nederland. Zij heten Caribisch Nederland. Met de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten vormen ze het Caribisch deel van het Koninkrijkrijk. Aruba, Curaçao en Bonaire zijn eilanden voor de kust van Venezuela.

Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit 4 landen: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. 

De 4 landen van het Koninkrijk der Nederlanden: Nederland, Arbuca, Curaçao en Sint Maarten.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beeld: ©Ministerie van BZK

 

Het Caribisch deel van het Koninkrijk bestaat uit de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten; en de 3 openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Koning Willem-Alexander is het staatshoofd van het Koninkrijk en van de afzonderlijke landen die samen het Koninkrijk vormen. Het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) coördineert de samenwerking tussen:

  • Nederland en de andere landen binnen het Koninkrijk ( Aruba, Curaçao en Sint Maarten);
  • De Rijksoverheid en de openbare lichamen (Bonaire, Sint-Eustatius en Saba).

Op het gebied van:

  • Goed bestuur;
  • Gezonde overheidsfinanciën en  economische ontwikkeling;
  • Veilige samenleving.

Voor de openbare lichamen coördineert het ministerie van BZK de samenwerking ook op het gebied van:

  • Bestrijding van armoede;
  • Infrastructuur.

Ook deze gemeenten en hun jongeren horen gerepresenteerd te worden binnen het Nederlands Milieubeleid. Dit is iets wat wij door middel van onze MijnMilieuMening Tool (die binnenkort live gaat!!) ook mee nemen. Ook zij moeten gehoord worden, en ook voor hen streven we naar toegankelijkheid, participatie.

Bron:                          Ministerie van Algemene Zaken. (2020, 17 januari). Waaruit bestaat het Koninkrijk der Nederlanden? Rijksoverheid.nl.                                                                  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/caribische-deel-van-het-koninkrijk/vraag-en-antwoord/waaruit-bestaat-het-koninkrijk-der-nederlande